Videos

Video Categories

Sub-Categories

 •  

Popular Tags

Arte Ninja Tradicional Magokoro Dojo BOJUTSU. Livingston Martial Arts | Livingston Kickboxing | Dad joins Kickboxing and became fitter yawara kobudo kenkyukai poland jujitsu jujutsu murlowski 新体道 武道 shintaido martial art Aoki sensei 大井先生 karate 空手shotokai egami bojutsu jo sword budo katana bozendo Oi Hidei kumite kata japan aikido capoeira tokyo bujinkan taijutsu bojutsu shurikenjutsu hatsumi gyokko ryu togakure ninpo budo ukemi boshuriken throws martial arts japan samurai mountainous jason stork genbukan jinenakan Bujinkan Dojo Budo Taijutsu Bo Jutsu Kukishin Kukishinden Koryu Ryu Ha Martial Arts Alejandro García comedy funny fight victoria vives terry taneie biddy kung fu femmes anime martial arts karate Katori Shinto Ryu Risuke Otake Sensei Kata TOMARI BASSAI by Rika Usami Yagyu Shingan-ryu ryu bojutsu jodo jojutsu buki samurai ninjutsu Ninjutsu Ninja Martial Arts Kung Fu Karate Kobudo Karate Kungfu Martial arts Iaido Ninjutsu Ninja Kung Fu Martial Arts Karate martial arts artes marciais Karate Shotokan Kyokushin Goju Ryu Full contact contato JKA IKO KO K1 Aikido Jiu-Jitsu Kendo Kempo Kenjutsu Ninjutsu Kung fu Wushu Shaolin Muay Thai Krabi Krabong Hapkido Taekwondo Tangsudo Boxe Capoeira Kick Boxing Jeet Kune Do Krav Maga Sambo Savate Wrestling Vale-tudo grappling Samurai Shihan Katana Dan Dojo Ninja Budo Bushido Kata Bunkai Sensei shiai Jyu kumite sombra MMA UFC Pride Lyoto Machida Andy Hug martial arts artes marciais Karate Shotokan Kyokushin Goju Ryu Full contact contato JKA IKO KO K1
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: SEMINARIO COM O BI-CAMPE
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (374)     Duration: (00:01:21}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: SEMINARIO COM O BI-CAMPE
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (379)     Duration: (00:01:21}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: SEMINARIO COM O BI-CAMPE
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (423)     Duration: (00:01:21}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: SEMINARIO COM O BI-CAMPE
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (418)     Duration: (00:01:21}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre Unsu Bunkai - Dublin Seminar 2015

 • Description: Junior Lefevre working on distance.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (413)     Duration: (00:02:15}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre Unsu Bunkai - Dublin Seminar 2015
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: ENTREVISTA LEFEVRE JUNIOR

 • Description: SEMINARIO COM O BI-CAMPE
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (359)     Duration: (00:04:09}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: ENTREVISTA LEFEVRE JUNIOR
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre march 2015 - Distance Work

 • Description: Junior Lefevre working on distance.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (433)     Duration: (00:02:04}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre march 2015 - Distance Work
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Lefevre Junior english open

 • Description: Lefevre Junior english open.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (416)     Duration: (00:05:47}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Lefevre Junior english open
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: empi Junior lefevre

 • Description: Combination building with the juniors.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (373)     Duration: (00:01:32}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: empi Junior lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: empi Junior lefevre

 • Description: Combination building with the juniors.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (358)     Duration: (00:01:32}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: empi Junior lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: JUNIOR LEFEVRE English Open 2003 EXCELENTE!

 • Description: Samedi 16 f
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (377)     Duration: (00:03:33}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: JUNIOR LEFEVRE English Open 2003 EXCELENTE!
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre - Hip Action Drill/Discussion

 • Description: From a seminar in Ireland hosted by the IKFC.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (428)     Duration: (00:03:20}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre - Hip Action Drill/Discussion
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Weekend Camp 2013 avec Junior Lefevre et Jon Mottram

 • Description: Empi...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (458)     Duration: (00:01:49}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Weekend Camp 2013 avec Junior Lefevre et Jon Mottram
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre - Dublin Seminar 2015: Kids Session

 • Description: Combination building with the juniors.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (349)     Duration: (00:09:47}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre - Dublin Seminar 2015: Kids Session
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre Kumite Part 1

 • Description: Sensei Junior Lefevre at The University of Sunderland. May 2014.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (359)     Duration: (00:03:41}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre Kumite Part 1
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: Junior Lefevre from Belgium demonstrates Karate Technique with Dioni...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (392)     Duration: (00:02:32}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Kumite Drill: Duck & Gyakuzuki Counter - by Luigi Bus

 • Description: A kumite drill where you duck and counter with a gyakuzuki, performe...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (372)     Duration: (00:00:29}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Kumite Drill: Duck & Gyakuzuki Counter - by Luigi Bus
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Stage KUMITE avec Junior Lefevre & Luigi Bus

 • Description: Samedi 16 f
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (388)     Duration: (00:12:02}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Stage KUMITE avec Junior Lefevre & Luigi Bus
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre

 • Description: V
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (382)     Duration: (00:06:17}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre Ireland 2014

 • Description: Junior Lefevre - In Ireland invited by Sensei Martin Nulty.
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (394)     Duration: (00:10:59}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre Ireland 2014
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: KOI World Cup, Scotland-2000. "Super Junior Lefevre".

 • Description: %u041A%u0443%u0431%u043E%u043A %u043C%u0438%u0440%u0430 %u041A%u041E...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (367)     Duration: (00:09:27}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: KOI World Cup, Scotland-2000. "Super Junior Lefevre".
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre mawashi

 • Description: A kumite drill where you duck and counter with a gyakuzuki, performe...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (391)     Duration: (00:02:33}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre mawashi
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: Junior Lefevre in Ireland 2013 (With Martin Nulty) - Part II

 • Description: Junior Lefevre Kumite Seminar in Ireland, hosted by Martin Nulty (Wa...
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (424)     Duration: (00:07:26}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: Junior Lefevre in Ireland 2013 (With Martin Nulty) - Part II
 • Comments - Responses: (0)
 • video pic
 • Title: JUNIOR LEFEVRE in Ireland - Kumite Seminar

 • Description: Killcullen - With Martin Nulty (Rathcoole Karate)
 • Rating:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (437)     Duration: (00:08:28}     Uploaded: 08-04-15
 • Tags: JUNIOR LEFEVRE in Ireland - Kumite Seminar
 • Comments - Responses: (0)